IntraLite

Aanmelden

De kleine lettertjes

Privacy statement

Trivento vindt de privacy van jou en de bezoekers van haar online omgevingen belangrijk en respecteert deze. Trivento zorgt ervoor dat jouw (persoonlijke) informatie, die je via onze online kanalen verschaft, te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld. De (persoons)gegevens die wij van jou verwerken, zijn altijd in overeenstemming met de eisen die de wet stelt aan gegevensverwerking.

Hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

De persoonsgegevens die wij ontvangen worden door Trivento verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor (digital) marketing en analytische diensten en het beheren en uitbreiden van commercie╠łle relaties middels het bouwen aan het klantenbestand. Wij gebruiken de marketing automation tool Hubspot voor het verzamelen en verwerken van de gegevens die via formulieren worden ingevuld. Het niet verstrekken van deze gegevens zorgt ervoor dat Trivento een volledige optimale websitebeleving jou niet kan garanderen, geen contact met je kan opnemen en jou geen informatie over onze diensten en activiteiten kan verstrekken.

De gegevens die jij toegestuurd via een e-mail of in een contact- of nieuwsbriefaanmeldingsformulier worden op de website bewaard zolang de afhandeling van de aanvraag of inhoud hierom vraagt.

Dit zijn de bewaartermijnen:

Type gegevensBewaartermijn
ContactformulierMax. 4 jaar
KlantgegevensMax. 7 jaar

*met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciele relatie

Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij versleutelen alle gegevens die jij via de online kanalen met Trivento deelt met een SSL beveiliging op basis van een HTTPS protocol. Deze data wordt opgeslagen in de database van het CRM-systeem van Trivento. Deze data wordt conform de wetgeving en de ISO27001 norm opgeslagen.

Google, Google Analytics en privacy-vriendelijkheid

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google, te lezen in Amendement gegevensverwerking. De statistische gegevens van Trivento die verwerkt worden worden door Google worden overgebracht en opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten van Amerika.

De algemene bezoekgegevens die Google Analytics verzamelt van deze website, kunnen in Google Analytics door Trivento gebruikt worden voor statistische analyses van het bezoeken klikgedrag op de website van Trivento. Met deze gegevens optimaliseert Trivento haar werking van de website, worden er door Google Analytics rapporten aan Trivento verstrekt en kan Trivento de effectiviteit van de Google Adwords campagnes sturen en meten. Trivento heeft geen invloed op, als Google er wettelijk toe verplicht wordt, deze gegevens en informatie aan derden te verschaffen. Trivento verstrekt geen verzamelde gegevens aan derden.

Wij hebben in Google Analytics alle IP-adressen geanonimiseerd en versturen alle bezoekgegevens over een beveiligde verbinding. Dit betekent dat wij nooit jouw gegevens kunnen herleiden naar jou als persoon of individu. Pas op het moment dat je een formulier op de website van Trivento invult, en je je hiermee als persoon identificeert, kunnen wij jouw gegevens koppelen aan jouw bezoekgedrag in Google Analytics. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google en van Google Analytics verwijzen wij je naar haar eigen informatiekanalen.

Verwerkersovereenkomsten met Trivento

Wij hebben een verwerkersovereenkomst getekend met de bedrijven die gegevens van en met ons verwerken. We hebben in deze overeenkomst vastgelegd waar deze verwerkers de persoonsgegevens voor mogen gebruiken, waar deze moeten worden opgeslagen, welke eisen wij stellen aan de vertrouwelijkheidsovereenkomst en welke veiligheidseisen Trivento aan deze gegevens stelt. Voor de partijen waarmee wij geen noodzakelijke verwerkersovereenkomst, verwijzen wij graag naar de privacy statement van desbetreffende partijen.

Waarom wij cookies gebruiken

Trivento maakt gebruik van cookies. Onze noodzakelijke en statistische cookies verzamelen geen persoonsgegevens van jou, maar helpen ons de site te verbeteren en om ons geanonimiseerde websiteverkeer te analyseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficie╠łnter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Inzage in persoonlijke gegevens, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt te allen tijde recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien die wij in ons bezit hebben indien je een relatie met ons bedrijf hebt. Om deze gegevens in te zien kun je een schriftelijk verzoek indienen. Mochten deze verstrekte gegevens onjuistheden bevatten, mag je ons schriftelijk verzoeken deze persoonlijke gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Je kan altijd de voorkeuren wijzigen die je hebt gegeven voor cookies. Als je niet meer wilt worden benaderd (post of e-mailcommunicatie) met informatie van Trivento kun je een verzoek voor complete verwijdering uit onze database indienen. Trivento zal zo snel mogelijk jouw bezwaar behandelen, maar in ieder geval streven binnen 4 weken het verzoek behandeld te hebben. Stuur jouw bezwaar naar:

Trivento BV
t.a.v. dhr. P. Lanters
Ruimtevaart 26
3824 MX Amersfoort

of e-mail jouw verzoek naar: administratie@trivento.nl

Mocht je bezwaar willen maken tegen (onderdelen van) dit privacy statement van Trivento, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van dit bezwaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Aanpassen van het privacy statement

Trivento behoudt zich te allen tijde het recht om dit privacy statement aan te passen. De wijzigingen in dit privacy statement zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer van trivento

Trivento ontwikkelt en onderhoudt deze website met grootst mogelijke zorgvuldigheid, er bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet meer juist is na verloop van tijd. Trivento BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website.

Aan de inhoud van de website kan geen verplichting van Trivento worden ontleend, een uitzondering hierop zijn de gevallen waarbij er een schriftelijke overeenkomst is opgesteld tussen partijen.

Verwijzingen van derden

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Trivento draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht

Op al het aanwezige content op deze website berust auteursrecht bij Trivento BV. Als dit anders is vermeld, wordt dit door middel van bronverwijzingen kenbaar gemaakt. Niets uit de teksten of grafische uitingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trivento BV.

Algemene Voorwaarden

Trivento BV is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 08180661. Op de dienstverlening van Trivento BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder voornoemd inschrijvingsnummer. De voorwaarden kunnen op aanvraag kosteloos worden toegezonden.